Helling Aalsmeer

Transformatie van een scheepsloods naar loftwoningen

Winnende inzending voor de transformatie van een scheepsloods in Aalsmeer. Uitgangspunt voor de transformatie is het behoud van het karakter van de voormalige scheepswerf. Voorgesteld wordt twee van de drie bestaande loodsen te herontwikkelen tot woningen en alle overige aan- en opbouwen te verwijderen. Door deze ingreep ontstaat een besloten buitenruimte, die kan worden ontwikkeld als (semi-) publiek binnenterrein, privaat gebied of een combinatie van beiden. In dit plan schetsen we het scenario van een collectieve binnentuin, waaraan private (overdekte) buitenruimten grenzen.

Het constructieskelet van de tussenliggende ‘hal 2’ wordt bewaard en wordt onderdeel van het ontwerp van de binnentuin. Refererend naar het verleden geeft het geraamte een indruk van het interieur en de oorspronkelijke maat van de scheepsloods. Gebaseerd op de typologie van het begijnhof, wordt de binnentuin een belangrijk onderdeel van het ontwerp.

Bestaande elementen zoals de rails waarmee schepen te water werden gelaten en een nooit afgemaakt schip worden opgenomen in het tuinontwerp. Om het karakter van de hallen te bewaren worden toevoegingen aan het volume van de hallen, zoals dakkapellen, uit- of aanbouwen vermeden. De houten spanten worden onderdeel van de hoofddraagconstructie in de woningen in hal 1 en 3.

Gekozen is voor een woningtype over de breedte van één constructie stramien. Door het verschil in maat tussen de twee hoofdvolumes, de uitzonderingen op de koppen en de inpandige parkeergarage ontstaan zeven verschillende woningtypen met een gebruiksoppervlak variërend van 134m² tot 224 m². De overmaat in de woning plattegrond en de ongebruikelijke diepte van de loodsen maakt het mogelijk een woningtype te creëren dat afwijkt van het bestaande aanbod in de omgeving.

locatie:
Helling, Aalsmeer
programma:
Woningen
oppervlakte:
3000 m2
jaar:
2013
status:
architectenselectie (1e prijs)
opdrachtgever:
Nordia Shipyard
samenwerkende architect:
United Architects b.v.